خطای برق سیستم شناسایی شد (XR: 14 00 MID: FF 0D FC CE C0 FF FF 32 32 0C 0C 00 9C 00 10 0

سلام به همه

من یک سرور قدرتمند DL380p Gen8 دارم

حالا خطای زیر را دارد:

خطای برق سیستم شناسایی شد (XR: 14 00 MID: FF 0D FC CE C0 FF FF 32 32 0C 0C 00 9C 00 10 01 03 47 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00)

میشه به من کمک کنید؟

با تشکر از همه شما.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/system-power-fault-detected-xr-14-00-mid-ff-0d-fc-ce-c0-ff-ff-32/m-p/7192616#M182369