خطای دریافت perl 5.34.1 هنگام استفاده از نسخه 5.8.8 نمی توان newgetopt.pl را در @INC پیدا کرد.

نمی‌توان newgetopt.pl را در (INC@ شامل: /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.34.1/IA64.ARCHREV_0-LP64 /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.34.1 /usr/ local/lib/perl5/5.34.1/IA64.ARCHREV_0-LP64 /usr/local/lib/perl5/5.34.1) در /opt/ictest/data/bin/process_testdata.pl خط 97.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hp-ux-general/perl-5-34-1-getting-error-can-t-locate-newgetopt-pl-in-inc-when/m-p/7178871#M238850