خطای فرستنده گیرنده در سوئیچ های Aruba 2540 حذف شد

من یک ماژول sfp+ را در سوئیچ 2540 J354A قرار دادم و چراغ هشدار روشن شد. وقتی دستور نصب شده را می بینم کد را به صورت حذف شده نشان می دهد. باید چه کار کنم
منبع: https://community.hpe.com/t5/Other-HPE-Product-Questions/excluded-error-for-transceivers-on-Aruba-2540-switches/m-p/7173758#M5502