خطای یکپارچه سازی Primera

پس از تغییر اندازه دیسک ماشین مجازی در VMware من دریافت می کنم:

Task 17173 (نوع “defragmentation”، نام “MACINE NAME”) ناموفق بود (Failing checkvv task). لطفاً وضعیت کار را برای جزئیات ببینید.

آیا راهی وجود دارد که بتوانم این هشدار جزئی را حل کنم؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-primera-storage/primera-defragmentation-error/m-p/7176956#M318