خطای 1946 اسلات 2 آرایه هوشمندسرور HP ml 110 من خطای 1946 را نشان می دهد.
سرور به طور کامل پیکربندی شده است (ویندوز، نرم افزار). اما به نظر می رسد هارد دیسک مشکل دارد و ویندوز دیگر روشن نمی شود.
اما به نظر می رسد هارد دیسک مشکل دارد و ویندوز دیگر روشن نمی شود.

من نمی خواهم اشتباه کنم، ترجیح می دهم برای از دست دادن داده ها راهنمایی بخواهم.

با تشکرمنبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/error-1946-slot-2-smart-array/m-p/7200532#M184112