خطا در حین بازیابی از پشتیبان

سلام به همه، کسی میتونه در مورد خطای زیر که در حین بازیابی از تصویر دریافت می کنم کمکم کنه


$$$ پشتیبان‌گیری/تصویر/تأیید dka100:[backup]system.bck/save/nocrc
_به: dka0:
%BACKUP-E-READERRS، نرخ خطای بیش از حد در خواندن DKA100:[BACKUP]SYSTEM.BCK;1
-BACKUP-E-HDRCRC، خطای CRC هدر نرم افزار
%BACKUP-I-OPERSPEC
%BACKUP-I-OPERASSIST، کمک اپراتور درخواست شده است
%BACKUP-I-NOOPER، هیچ اپراتوری برای رسیدگی به درخواست موجود نیست
%BACKUP-I-OPERSPEC، گزینه را مشخص کنید (خروج یا ادامه)
درخواست PID:00000025، دستگاه هدف:_DKA100

متشکرم
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-openvms/error-during-restore-from-backup/m-p/7175467#M105707