درایوهای منطقی Smart Array P411 در تمام دیسک‌های اجرا شده در دسترس نیستند

سلام، پس از قطع برق، سیستم خود با مشکل مواجه شد.

در ویندوز (سرور 2019) ما هر درایو را از دست می دهیم. بنابراین من به مدیر حافظه هوشمند نگاه کردم. کنترلر Smart Array P411 با 45 درایو دیسک و 8 درایو منطقی وجود دارد. همه درایوهای منطقی وضعیت “در دسترس نیست” دارند، اما تنها یکی از آنها به دلیل وجود دیسک با خطا مواجه می شود.

چگونه می توانم آنها را به کار بیاورم؟ همه درایوهای منطقی RAID10 یا RAID5 هستند و همه دیسک‌ها وضعیت “OK” دارند. چگونه می توانم درایوها را به کار برگردانم؟

نمودار. png

با تشکر و بهترین احترام

الیور
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/smart-array-p411-logic-drives-are-not-avaible-all-disk-run/m-p/7181725#M180408