دسترسی بلوک مرکزی آروباما Chromebook با استفاده از یک برنامه آزمایشی در Chrome Kiosk داریم که باید آدرس Mac Chromebook را با یک سرور آزمایشی در جهان همگام‌سازی کند. APP شروع می شود اما نمی تواند آدرس مک را با نوعی وب سایت همگام کند که Mac را به آزمایشی که اختصاص داده شده است پیوند می دهد.

آیا چیزی در امنیت آروبا وجود دارد که نمی‌خواهد آدرس مک دستگاه در جهان آپلود شود؟

Aerohives قدیمی ما اجازه می دهد تا تست کار کند، اما نه Aruba جدید ما.

با تشکر، LF

 

 

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/user-management/aruba-central-blocking-access/m-p/7200371#M4