دوم MSA2040 SAS با ESX ?

سلام،
آیا می توانم یک MSA دوم را به کلاستر vsphere خود اضافه کنم؟
در حال حاضر هر سرور دارای دو کارت کنترلر SAS دو پورت است.
یک کارت کنترلر به کنترلر MSA A و کارت دیگر به کنترلر MSA B متصل است.

من می توانم یک MSA دوم را به تمام پورت های دوم کارت های SAS در همه سرورهای esx متصل کنم.

آیا این کار خواهد کرد؟
LUN ها چطور؟ (دومین MSA دارای همان LUN خواهد بود؟)
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/second-msa2040-sas-with-esx/m-p/7176888#M15948