رمز عبور 3paradm را فراموش کرده اید

رمز عبور 3paradm را فراموش کرده بودم

چگونه می توانم آن را بازنشانی کنم من نمی توانم به ssh ذخیره سازی HPE 3par 8200 خود دسترسی پیدا کنم
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/forgot-the-3paradm-password/m-p/7183006#M18109