رمز عبور HP MSA 1040 گم شده است

سلام بچه ها، من یک پشته سرور قدیمی واقعی دارم که باید آن را مهاجرت کرده و جابجا کنم، اما ابتدا باید وارد MSA بشوم و درایوها و فضای ذخیره سازی را بررسی کنم، اما آخرین MF اینجا پسورد دیگری را تعیین کرد که اخراج شد. حداقل می توان گفت بسیار با کلاس است، این یک سیستم قدیمی است که پشتیبانی در دسترس نیست و من واقعاً در اینجا هستم. من فقط باید بدانم که چگونه این رمز عبور را به صورت محلی بدون از دست دادن اطلاعات بازنشانی کنم. اکانت مانیتور به خوبی کار می کند، اما مدیریت یا مدیریت کار نمی کند و چند رمز عبور که من اینجا دارم خوب نیست. بنابراین چگونه می توانم این رمز عبور و فقط رمز عبور را بازنشانی کنم تا داده ها را حفظ کنیم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/lost-password-for-hp-msa-1040/m-p/7187796#M16458