سازمان را ترک کنیدسلام،

در پنل infosight من سازمان های زیادی دارم. اما من “Infosight Demo – Nimble” را از زمانی که یک وبینار برگزار کردم، دارم.

 

چگونه می توانم این سازمان را برای تمیز کردن پنل خود ترک کنم؟

با تشکر،

جاشوا
منبع: https://community.hpe.com/t5/infosight-predictive-analytics/leave-organization/m-p/7200104#M165