سخت افزار خاصی را در موجودی سرور OneView پیدا کنید

من سعی می کنم قطعات خاصی را در سخت افزار پیدا کنم، مانند سیستم هایی با کارت های PCIe NVME. کسی نمونه ای از نحوه انجام این کار از طریق PowerShell دارد؟

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/find-certain-hardware-in-oneview-server-inventory/m-p/7189651#M8193