سرور Integrity Superdome SX1000 – سازگاری با 3PAR

سلام،
آیا مورد استفاده ای داریم که بتوان آن را با مشتری به اشتراک گذاشت، جایی که 3PAR را با موفقیت به سرور Superdome SX1000 متصل کردیم؟
 
مشتری می خواهد برای سناریو DR از سرور HP Superdome A5200A (با MSA برای بوت شدن) استفاده کند و علاوه بر آن آنها را به آرایه های 3x 3PAR برای ذخیره سازی (1x در سایت اصلی، 2x در سایت DR) متصل می کند.
آیا 3PAR 100% با موارد زیر سازگار است:
آ. Veritas VM 4.x
ب HP UX 11iv3
ج. VMS 7.3 را باز کنید
آیا ما گواهی سازگاری داریم که بتوان آن را با مشتری به اشتراک گذاشت؟
متشکرم.منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-9000-and-hpe-e3000-servers/integrity-superdome-sx1000-server-compatibility-to-3par/m-p/7189268#M44302