سرویس ورود به سیستم برای مرکز پشتیبانی HPE در حال حاضر در دسترس نیست.

HPE چه خبر؟سرویس ورود به سیستم برای مرکز پشتیبانی HPE در حال حاضر دوباره در دسترس نیست. نیاز به به روز رسانی چیزها … در روز مرخصی من، بنابراین دو برابر شدن آزار دهنده است

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/your-questions-about-the-hpe/the-sign-in-service-for-hpe-support-center-is-currently/m-p/7186865#M11760