سوئیچ SN6600B موجود را تعویض کنیدروش صحیح تعویض سوئیچ های SAN موجود SN6600B یک به یک با سوئیچ های جدیدتر همان مدل چیست؟ ما دو پارچه با سه سوئیچ در هر پارچه داریم. آیا از سوییچ موجود به سوییچ جدید پیکربندی آپلود و پیکربندی دانلود کنم؟ آیا باید از همان Domain ID با دانلود کانفیگ در سوییچ جدید و پیکربندی منطقه cfgclear استفاده کنم و آن را ادغام کنم؟ آیا باید ابتدا پارچه اول را غیرفعال کنم و سپس هر سوئیچ را یکی یکی تعویض کنم؟

لطفا مرا به سمت راست راهنمایی کنید! متشکرم!

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-storage-networking-switches/replace-existing-sn6600b-switch/m-p/7200064#M417