سوال نوب – HP MSA 2040 – جایگزین هاست ESXi

با SAN خیلی آشنا نیست. من HP MSA 2040 (SAS) او را قبلاً با یک HP DL380 G8 قدیمی دارای VMware 5.5 که با هاست جدید جایگزین می کنم پیکربندی و اجرا می کنم.

هاست جدید دارای VMware 7.0u3 است.

آیا کسی می تواند مطمئن شود که من مراحل درست را در اینجا انجام داده ام:

  • VM ها را خاموش کنید و هاست فعلی/قدیمی را خاموش کنید

  • کابل های SAS را از هاست قدیمی جدا کنید و دوباره به هاست جدید متصل شوید

  • هاست جدید را روشن کنید و دستگاه‌های ذخیره‌سازی/ذخیره‌های داده را اسکن کنید

یا پیچیده تر از این است؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/noob-question-hp-msa-2040-replacing-esxi-host/m-p/7179896#M16131