سوال: گارانتی

محتوای توصیه شده سیستم:


1. راهنمای مرکز پشتیبانی HPE | بررسی گارانتی


2. راهنمای مرکز پشتیبانی HPE | بررسی گارانتی


 


لطفاً بر روی نماد “Shums Up/Kudo” کلیک کنید تا “Kudo” بدهید.


 


از اینکه عضو ارزشمند جامعه HPE هستید متشکریم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/Apollo/Garantia/m-p/7173467#M2765