سوال IMC (نرم افزار مدیریت HP).

بنابراین من در حال حاضر از نرم افزار آزمایشی آنها استفاده می کنم و به نظر می رسد که این کار را انجام می دهد اما بعد از 60 روز منقضی می شود. آیا نسخه رایگان اولیه ای وجود دارد که بتوانم از آن استفاده کنم یا نرم افزار شخص ثالثی وجود دارد که بتوانم از آن برای مدیریت سوئیچ ها استفاده کنم؟

و فقط توصیه کلی در مورد اینکه چگونه سوئیچ های من را به بهترین نحو مدیریت کنم اگر دارید، بسیار دوست داشتنی است!

با تشکر از کمک شما.
منبع: https://community.hpe.com/t5/software-general/imc-hp-s-management-software-question/m-p/7179830#M623