سیاست های عملکرد زیرک

من از RMC Peer Copy برای انتقال داده ها از 3PAR 7200c به Nimble HF20 (نسخه نرم افزاری) استفاده می کنم 6.0.0.500-1005932-opt). با انجام این کار، با استفاده از خط مشی عملکرد «پیش‌فرض»، صدا را به‌طور خودکار در Nimble ایجاد می‌کند. به نظر می‌رسد هنگام ویرایش حجم بعد از آن، تلاش برای تغییر خط‌مشی عملکرد، فقط می‌توانم «دیگر حجم کاری» را انتخاب کنم. همه انتخاب های دیگر خاکستری هستند.

چگونه می توانم این مشکل را حل کنم؟ به نظر نمی رسد که نمی توانم حجم را زودتر از موعد ایجاد کنم و آن را در Peer Copy هدف قرار دهم.

آیا می توانم بعد از آن حجم را کلون کنم و سیاست عملکرد را انتخاب کنم؟ اگر چنین است، من نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/array-performance-and-data/nimble-performance-policies/m-p/7178203#M1486