سیستم عامل H.10.119 برای ProCurve 2650

سلام،

من به دنبالسیستم عامل H.10.119 به HPE Procurve Switch 2650.

برپورتال پشتیبانی آروبا (arubanetworks.com) 

https://asp.arubanetworks.com/downloads/documents/RmlsZTo0M2QyYjA5Mi1iYmY0LTExZWEtOGIyZS0zN2JhYTc4NTE0MTI%3D

تنها یادداشت های انتشار است که در دسترس نیست. باید دستگاهم را به آخرین سیستم عامل آپدیت کنم.

لطفا کمک کنید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/other-hpe-product-questions/firmware-h-10-119-for-procurve-2650/m-p/7192008#M6131