سیم کارت HP و TLS1.0 / TLS1.1آیا می توان HP SIM 7.6 را طوری پیکربندی کرد که فقط از TLS1.2 استفاده کند؟

این چیزی است که ابزارهای داخلی ما هنگام نگاه کردن به پورت 50000 نشان می دهند: TLSv1.3: خیر TLSv1.2: آره TLSv1.1: بله TLSv1.0: بله

نسخه: Systems Insight Manager 7.6.0 – Windows نسخه ساخت: C.07.06.00.00r76rc05
منبع: https://community.hpe.com/t5/software-general/hp-sim-and-tls1-0-tls1-1/m-p/7200279#M903