شماره DIMM 3par 8440

 

سلام به همه
به دلیل مشکلی باید یک گره را در 3par 8440 راه اندازی مجدد کنم، اما پس از راه اندازی مجدد، خطایی دیدم که می گوید DIMM DC 1.0 بعد از آن ناموفق بود. من آن کد خطای DIMM را به تغییر تغییر دادم:
خطای مرگبار: کد 62، کد فرعی 0x0 (1000f)
می توانید لطفا ایده خود را در مورد آن برای من ارسال کنید کد خطا 2 بعد از تعویضکد خطا 2 بعد از تعویضاولین خطا در مورد DIMM ناموفق بوداولین خطا در مورد DIMM ناموفق بود
با تشکر فراوان
 منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/3par-8440-dimm-issue/m-p/7181741#M8308