شیء ناشناس از نوار چسبیده است

چند روز پیش ما یک حادثه گیر کردن نوار داشتیم و کارکنان رکاب را برداشتند، اما یک پوشش پلاستیکی مانند جسم به همراه آن بیرون آمد، بنابراین امیدوارم بچه ها بتوانید به من بگویید که چیست. با تشکر.

https://drive.google.com/file/d/1MvMHBsyS5x4YOlS1F-ibTLqhGRt9DUg8/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/118WglrLqQxJey6dSrlmQER-iUj4lBeBO/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1NDhgWk0f8Y7ayF6BgFIsqJGpfNCYnhJL/view?usp=sharing 

با احترام، فیلیپ
منبع: https://community.hpe.com/t5/StoreEver-Tape-Storage/Unidentified-object-from-tape-stuck/m-p/7173813#M57295