صدای عجیبی از کامپیوترم

اخیراً از رایانه خود صدای پیامی مانند واتس اپ را می شنوم اما هیچ پیامی وجود ندارد. چه می تواند باشد؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/a-strange-sound-from-my-computer/m-p/7174641#M17439