عکس های فوری چابک hf40

عزیزان،

ما می خواهیم عکس های فوری روزانه را در NImble HF40 خود متوقف کنیم

ما می‌خواهیم که veeam عکس‌برداری فوری را در سطح ذخیره‌سازی انجام دهد، به این ترتیب امیدواریم در حین پشتیبان‌گیری از vm خود زمان برنده باشیم.

مهندسان HPE / Nimble در مورد این پیشنهاد چگونه فکر می کنند؟

انجام بده یا نکن،…؟؟

 

پیشاپیش برای همه پاسخ ها متشکرم

BR

جف
منبع: https://community.hpe.com/t5/array-performance-and-data/nimble-hf40-snapshots/m-p/7189110#M1547