غیرفعال کردن (برق قطع) کنترلر Dynamic Smart Array B120i در HP MicroServer Gen8

سلام،

با استفاده از H220 SAS HBA، من می خواهم یکپارچه را غیرفعال کنمکنترلر Dynamic Smart Array B120iروی منHP Proliant Microserver Gen8. در بایوس، embedded را غیرفعال کردمB120iکنترلر و نمایش آن در POST متوقف شد. با این حال، کهنمی کنداز مصرف برق جلوگیری کنید

آیا توصیه ای در مورد نحوه غیرفعال کردن این تراشه وجود دارد تا زمانی که کابل SAS به برق وصل نیست، دائماً برق مصرف نکند؟

متشکرم!!
— nu11
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/disable-cut-power-dynamic-smart-array-b120i-controller-on-hp/m-p/7189590#M181780