فن Hp ProLiant DL380 Gen9 با سرعت کامل

من کنترلر Raid P440r را در HP ProLiant DL380 Gen9 اضافه کردم. پس از آن فن شروع به حرکت با سرعت کامل با سر و صدای زیاد کرد. من همچنین esxi 7.0U 3 را روی یک Storage Dome در پورت 4 بارگذاری کردم. آیا راه حلی در مورد فن وجود دارد؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/Servers-General/Hp-ProLiant-DL380-Gen9-fan-going-on-Full-Speed/m-p/7173273#M17344