محدودیت های پیکربندی HPE Simplivity 380 gen10 plus

سلام

من می خواهم در OCA “Simplivity 380 gen10 plus” را با پردازنده Intel xeon-gold 6326 2.9Ghz 16-core 185W و کیت ذخیره سازی “HPE SimpliVity 380G 3.84TB 12SSD” پیکربندی کنم، اما OCA می گوید که “Higher/Ccore” پردازنده مورد نیاز است.

آیا این یک باگ OCA است؟ یا این محدودیت واقعی است؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/hpe-simplivity-380-gen10-plus-configuration-restrictions/m-p/7192313#M4207