مشخصات سوئیچ HP 5820

ظهر بخیر،

نام من جاشوا لوکا است. من از CEFET-RJ هستم و می خواهم سوئیچ HP 5820 را برای سوئیچ های چندگانه مدیریتی بخرم، اما برای آن باید تمام مشخصات این محصول را بدانم که آن را آنلاین پیدا نکردم. من می دانم که وب سایت اطلاعاتی دارد، اما آنها برای تأیید اینکه این دستگاه نیازهای من را برآورده می کند، کافی نیست. اگر ASAP را برایم بفرستید ممنون می شوم!
منبع: https://community.hpe.com/t5/insight-remote-support/specifications-about-the-switch-hp-5820/m-p/7191082#M6379