مشکلات به روز رسانی هوشمند

من می خواهم سیستم عامل سرورهای HPE proliant 360 gen10 را با استفاده از ابزار smartupdate linux cli به روز کنم.
سیستم عامل Rocky 9.4، هسته 5.14.0-427.16.1.el9_4.x86_64 است
مخزن SUM اضافه شد
آخرین نسخه SUM نصب شده است
بسته سفت‌افزار HPE برای مخزن ProLiant (FWPP) اضافه شد
کلیدهای GPG وارد شده
عامل AMSD نصب شده است

مطابق با https://downloads.linux.hpe.com/SDR/project/hpsum/
به روز رسانی باید با اجرای این دستورات انجام شود:
yum install $(smartupdate نیاز دارد)
لیست به روز رسانی هوشمند
ارتقاء به روز رسانی هوشمند

اما تمام این 3 دستور با شکست مواجه می شوند.
خطاهای زیر
چگونه می توانم این مشکل را برطرف کنم، چه چیزی را از دست داده ام؟

yum install $(smartupdate نیاز دارد) – خطا می دهد:
خطا: پیدا نشدن یک مورد منطبق: سیستم عامل (pci:v0000102Bd00000538sv00001590sd000000E4bc*sc*i*) سیستم عامل (pci:v0000103Cd000022F6sv000015000sv000015003Cd000022F6sv00001500) 00008086d00001572sv0000103Csd00000000bc*sc*i*) سیستم عامل (pci:v00008086d00002014sv00001590sd000000EAbc*sc*i *) سیستم عامل (pci:v00008086d00002015sv00001590sd000000EAbc*sc*i*) سیستم عامل(pci:v00008086d00002016sv00001590sd00000sd00000sd00000 0002018sv00001590sd000000EAbc*sc*i*) سیستم عامل (pci:v00008086d00002020sv00001590sd000000EAbc*sc*i*) سیستم عامل (pci: v00008086d00002021sv00001590sd000000EAbc*sc*i*) سفت افزار (pci:v00008086d00002024sv00001590sd000000EAbc*sc*0000Eabc*sc*0002 سفت‌افزار v00001590sd000000EAbc*sc*i* c*sc*i* ) سیستم عامل (pci:v00008086d00002032sv00001590sd000000EAbc*sc*i*) سیستم عامل(pci:v00008086d00002034sv00001590sd00000sd00000sd00000 0002035sv00001590sd000000EAbc*sc*i*) سفت‌افزار (pci:v00008086d00002036sv00001590sd000018A9bc*sc*i*40000v60000v60000v6000v0000v0000v0000v0000v0000v0000v0000v0000v0000v00000v000000000v0000400040004000v0000v000v0000v0000v0000v0000v0000v0000v0000v0000v0000v0000v0000v000000000000000000000000000004000040000V 000000EAbc *sc*i*) میان‌افزار (pci:v00008086d00002041sv00001590sd000000EAbc*sc*i*) میان‌افزار (pci:v00008086d00002042sv00001590sd0000sv00001590sd 086d00002043sv00001590sd000000EAbc*sc*i*) سیستم عامل (pci:v00008086d00002044sv00001590sd000000EAbc*sc*i*) سیستم عامل (PCI: V00008086D002045SV00001590SD000000EABC*SC*I*) سیستم عامل (PCI: V00008086D002046SV0000001590SD0000EABC*SC*I*) سیستم عامل (PCI: V000080808080808080808080808080807 WARE (PCI: V00008086D00002048SV00001590SD0000EABC*SC*I*) سیستم عامل (PCI: V00008086D002049SV00001590SD000000EABC* sc*i*) سیستم عامل (pci:v00008086d0000204Asv00001590sd000000EAbc*sc*i*) سیستم عامل (pci:v00008086d0000204Bsv00001590sd00001590sd000*000Sd) 6d0000204Csv00001590sd000000EAbc*sc*i*) سیستم عامل (pci:v00008086d0000204Dsv00001590sd000000EAbc*sc*i*) سیستم عامل (PCI: V00008086D00204ESV001590000000EABC*SC*I*) سیستم عامل (PCI: V00008086D002054SV000000000000EABC*I*) سیستم عامل (PCI: V00008086D0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 I: V00008086D002056SV00001590SD000000EABC*SC*I*) سیستم عامل (PCI: V00008086D00002057SV00001590SD000000EABC*SC *i*) سیستم عامل (pci:v00008086d00002058sv00001590sd000000EAbc*sc*i*) سیستم عامل(pci:v00008086d00002059sv00001590sd0000000c d00002066sv00001590sd000000EAbc*sc*i*) سیستم عامل (pci:v00008086d00002080sv00001590sd000000EAbc*sc*i*) سیستم عامل( سیستم عامل pci:v00008086d00002081sv00001590sd000000EAbc*sc*i* سفت‌افزار 83sv00001590sd000000EAbc*sc*i* EAbc*sc* i*) سیستم عامل (pci:v00008086d00002086sv00001590sd000000EAbc*sc*i*) سیستم عامل(pci:v00008086d0000208Dsv00001590sd0000sd0000sd0000sd0000 0000208Esv00001590sd000000EAbc*sc*i*) سیستم عامل (pci:v00008086d0000A190sv00001590sd000000EBbc*sc*i*) سیستم عامل (pci سیستم عامل:v00008086d0000A194sv00001590sd000000EBbc*sc*i* 1AFsv00001590sd000000EBbc*sc*i*) سفت‌افزار (pci:v00008086d0000A1B1sv00001590sd000000EBbc*sc*i*) سفت‌افزار 0EBbc*sc*i *) سیستم عامل (pci:v00008086d0000A1BEsv00001590sd000000EBbc*sc*i*) سیستم عامل(pci:v00008086d0000A1C1sv00001590sd00000sd00000sd00000 0000A1ECsv00001590sd000000EBbc*sc*i*) firmware-sas-* firmware-sata-* hp-firmware-hdd -* hp-firmware-sas-* hp-firmware-sata-*

لیست smartupdate و smartupdate upgrade همان خطا را می دهند:
مجموع: Smart Update Manager نسخه 10.8.0
مدل: ProLiant DL360 Gen10، رام: U32، نسخه رام: 2023/10/19
———————————————— ———————————————— ———————————————— ———————————————— ———————————————— —
جستجوی سیستم عامل
خطا:
هیچ سفت افزاری پیدا نشد
آیا با استفاده از yum/zypper/apt نرم افزار را نصب کردید؟
خطا:
هیچ سفت افزاری پیدا نشد
آیا با استفاده از yum/zypper/apt نرم افزار را نصب کردید؟
خطا:
هیچ سفت افزاری پیدا نشد
آیا با استفاده از yum/zypper/apt نرم افزار را نصب کردید؟
خطا:
هیچ سیستم عاملی پیدا نشد
آیا با استفاده از yum/zypper/apt نرم افزار را نصب کردید؟

مطابق با
https://downloads.linux.hpe.com/SDR/project/hpsum/
/etc/yum.repos.d/sum.repo
(جمع)
name=HPE Smart Update Manager
baseurl=http://downloads.linux.hpe.com/repo/sum/rhel/9/x86_64/current
فعال = 1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/GPG-KEY-sum

بسته های نصب شده
نام: مجموع
نسخه: 10.8.0
انتشار: 13.rhel9
معماری : x86_64
سایز : 99 مگ
منبع: sum-10.8.0-13.rhel9.src.rpm
مخزن: @SYSTEM
از مخزن: جمع
خلاصه: Smart Update Manager
آدرس اینترنتی: http://www.hp.com/go/proliantlinux
مجوز: (C) حق چاپ 2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP
توضیحات: این بسته حاوی Smart Update Manager است

https://downloads.linux.hpe.com/SDR/project/fwpp/
/etc/yum.repos.d/fwpp.repo
(fwpp)
name=بسته نرم افزاری برای ProLiant
baseurl=http://downloads.linux.hpe.com/SDR/repo/fwpp-gen10/current
فعال = 1
gpgcheck=1
gpgkey=https://downloads.linux.hpe.com/SDR/hpePublicKey2048_key1.pub

کلیدهای GPG وارد شده
دور در دقیقه –واردات https://downloads.linux.hpe.com/SDR/hpePublicKey2048_key1.pub

بسته های نصب شده
نام: amsd
نسخه: 3.5.0
انتشار: 1803.58.rhel9
معماری : x86_64
سایز: 4.5 مگ
منبع : amsd-3.5.0-1803.58.rhel9.src.rpm
مخزن: @SYSTEM
از مخزن: adform-dc-hpe-rhel9
خلاصه: سرویس مدیریت بدون عامل
آدرس اینترنتی: http://www.hpe.com/go/proliantlinux
مجوز: MIT و BSD
توضیحات: این بسته حاوی دیمون کمکی است که اطلاعات iLO5، iLO6 را ارائه می دهد
: سلامت و هشدار تعبیه شده است.

 

echo $ (به‌روزرسانی هوشمند نیاز دارد):
میان‌افزار (hp:system:u32) میان‌افزار (pci:v0000102Bd00000538sv00001590sd000000E4bc*sc*i*) میان‌افزار (pci:v0000103Cd000022F6sv0000cd) ci:v0000103Cd00003306sv00001590sd000000E4bc*sc*i*) سیستم عامل (pci:v0000103Cd00003307sv00001590sd000000E4bc*s *) سیستم عامل (pci:v00008086d00001572sv0000103Csd00000000bc*sc*i*) سیستم عامل (pci:v00008086d00001572sv0000103Csd0000103Csd0000c) 00002014sv00001590sd000000EAbc*sc*i*) سیستم عامل (pci:v00008086d00002015sv00001590sd000000EAbc*sc*i*) سیستم عامل (pci: V00008086D002016SV001590SD000000EABC*SC*I*) سیستم عامل (PCI: V00008086D00002018SV000000000000EABC*SC*I*) 008086D00002021SV00001590SD000000EABC*SC*I*) سیستم عامل (PCI: V00008086D00002024SV00001590SD000000EABC*SC*I* ) سیستم عامل (pci:v00008086d00002025sv00001590sd000000EAbc*sc*i*) سیستم عامل (pci:v00008086d00002026sv00001590sd000000sd000018 سیستم عامل 00002030sv00001590sd000000EAbc*sc*i* 000000EAbc *sc*i*) میان‌افزار (pci:v00008086d00002035sv00001590sd000000EAbc*sc*i*) میان‌افزار (pci:v00008086d00002036sv00001590sd0000sv00001590sd0) 8086d00002040sv00001590sd000000EAbc*sc*i*) سیستم عامل (pci:v00008086d00002041sv00001590sd000000EAbc*sc*i*) سیستم عامل (PCI: V00008086D002042SV00001590SD000000EABC*SC*I*) سیستم عامل (PCI: V00008086D002043SV0000001590 SCCMCCMION*I*) سیستم عامل (PCI: V0000808080808080808080808080808080 WARE (PCI: V00008086D00002045SV00001590SD0000EABC*SC*I*) سیستم عامل (PCI: V00008086D002046SV00001590SD000000EABC* sc*i*) سیستم عامل (pci:v00008086d00002047sv00001590sd000000EAbc*sc*i*) سیستم عامل(pci:v00008086d00002048sv00001590sd00001590sd000sd000 6d00002049sv00001590sd000000EAbc*sc*i*) سیستم عامل (pci:v00008086d0000204Asv00001590sd000000EAbc*sc*i*) سیستم عامل (PCI: V00008086D00204BSV001590000000EABC*SC*I*) سیستم عامل (PCI: V00008086D0000204CSV000000000000EABC*I*) سیستم عامل (PCI: V00008086D000000000000000000000000000000000000000000000000 I: V00008086D00204ESV001590SD000000EABC*SC*I*) سیستم عامل (PCI: V00008086D00002054SV00001590SD000000EABC*SC *i*) سیستم عامل (pci:v00008086d00002055sv00001590sd000000EAbc*sc*i*) سیستم عامل(pci:v00008086d00002056sv00001590sd00001590sd000c*000sd000 d00002057sv00001590sd000000EAbc*sc*i*) سیستم عامل (pci:v00008086d00002058sv00001590sd000000EAbc*sc*i*) سیستم عامل( سیستم عامل pci:v00008086d00002059sv00001590sd000000EAbc*sc*i* سفت‌افزار 80sv00001590sd000000EAbc*sc*i* EAbc*sc* i*) سیستم عامل (pci:v00008086d00002083sv00001590sd000000EAbc*sc*i*) سیستم عامل(pci:v00008086d00002084sv00001590sd0000sd0000sd0000sd0000 00002085sv00001590sd000000EAbc*sc*i*) سیستم عامل (pci:v00008086d00002086sv00001590sd000000EAbc*sc*i*) سیستم عامل(pci سیستم عامل:v00008086d0000208Dsv00001590sd000000EAbc*sc*i* 0sv00001590sd000000EBbc*sc*i*) سفت‌افزار (pci:v00008086d0000A194sv00001590sd000000EBbc*sc*i**sc*sc*i*) 0EBbc*sc*i *) سیستم عامل (pci:v00008086d0000A1AFsv00001590sd000000EBbc*sc*i*) سیستم عامل(pci:v00008086d0000A1B1sv00001590sd00000sd00000sd00000 0000A1BAsv00001590sd000000EBbc*sc*i*) میان‌افزار (pci:v00008086d0000A1BEsv00001590sd000000EBbc*sc*i*) میان‌افزار (pci: سیستم عامل v00008086d0000A1C1sv00001590sd000000EBbc*sc*i* sv0000103Csd00001100bc*sc*i*) firmware-*_me* firmware-hdd-* firmware-ie* firmware-powerpic-* firmware- sas-* firmware-sata-* firmware-smartarray-* firmware-sps* hp-firmware-hdd-* hp-firmware-powerpic-* hp-firmware-sas-* hp-firmware-sata-*

 منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/smartupdate-issues/m-p/7216118#M187172