مشکلات راه اندازی HP Proliant DL360 G7با درود. من یک سرور HP Proliant DL360 G7 با دو پردازنده Xeon E5620 دارم که کار نمی کند، صفحه سیاه، حداکثر فن ها کار می کند، پردازنده ها را تغییر دادم، رم را حذف کردم، فقط یک بانک برای هر پردازنده باقی می ماند، اما هیچ چیز شروع نمی شود، هیچ صدایی بر روی صفحه نمایش LED بدون چراغ روشن منتشر نمی کند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/problemi-avvio-hp-proliant-dl360-g7/m-p/7201181#M184238