مشکلات راه اندازی HPE Swarm Learning

وقتی HPE Swarm Learning را راه اندازی کردم، در مرحله Hosts، آدرس IP صحیح را وارد کردم اما هنوز نمی توانم وصل شوم؟ من نمی دانم که آیا HPE Swarm Learning Web UI باید روی همان دستگاهی که میزبان است نصب شود؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/high-performance-computing/problems-setting-up-hpe-swarm-learning/m-p/7186409#M80