منتظر Storage HA Compliance task STUCK باشید

سلام،

من HPE Simplivity 4.1.2 را اجرا می کنم. من نیاز داشتم که یک خوشه را ببندم و معتقدم که ممکن است این کار را به درستی انجام نداده باشم. یک کار “Wait for Storage HA compliance” گیر کرده است و من نمی توانم آن را پاک کنم.

آیا راهی برای پاک کردن این وظیفه وجود دارد؟

متشکرم

تایسون
منبع: https://community.hpe.com/t5/server-clustering/wait-for-storage-ha-compliance-task-stuck/m-p/7177730#M1708