من باید کنسول مدیریت HP 3PAR را برای آرایه 3par 8200 خود دانلود کنم. آیا کسی می تواندعصر بخیر، من باید کنسول مدیریت HP 3PAR را برای آرایه 3par 8200 خود دانلود کنم. کسی میتونه یه لینک به اشتراک بذاره لطفا
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/i-need-to-download-the-hp-3par-management-console-for-our-3par/m-p/7200550#M8924