من می خواهم تعداد پیش فرض vNIC ها در RMC را بدانم

ما RMC (VM) را با دو آدرس IP (مدیریت و پشتیبان) در vSphere ساختیم.

بعد از ساخت وقتی چک کردم 3 عدد vNIC بود.

گروه پورت، قرار دادن IP
vNIC1 اصلی xxx.xxx.xxx.xxx
vNIC2 پشتیبان گیری yyyy.yyy.yyyy.yyyy
vNIC3 پشتیبان DHCP

آیا این طبیعی است؟

لطفا مشخصات را تایید کنید

نسخه RMC: 6.3.10

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/recovery-manager-central/i-want-to-know-the-default-number-of-vnics-in-rmc/m-p/7180839#M155