موضوع: پرس و جو: اتصالات مادربرد HP ProLiant ML110 G3 (KVM).

سلام،

می توانید به بخش “4 اتصال دهنده، سوئیچ ها و LED ها > اتصال دهنده ها و اجزاء > اجزای برد سیستم” در صفحه 42 مراجعه کنید.راهنمای نگهداری و سرویس سرور HPE ProLiant ML110 Generation 3برای جزئیات بیشتر در مورد اجزای برد سیستم. مورد 28، P60، P61، موارد 35 و 36 می تواند مورد توجه باشد.

با احترام،
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/hp-proliant-ml110-g3-kvm-mainboard-connections/m-p/7190737#M182042