نام کاربری اشتباه استفاده شدههمانطور که دیدم، در صورت تایپ نام کاربری اشتباه می توانید تغییر دهید.

فکر کردم با ایمیل خصوصی خود ثبت نام کرده ام

لطفاً نام کاربری من را به “CPLS” تغییر دهید

 

متشکرم
منبع: https://community.hpe.com/t5/feedback/used-wrong-username/m-p/7200810#M15277