نحوه اعمال خط پایه پیکربندی در بسته تقویت کننده ILO

سلام،

در بسته تقویت کننده می توانم یک خط پایه پیکربندی را با برخی تنظیمات بایوس و غیره تنظیم کنم. بازی کردن با 6 سرور منجر به گزارشی شد که در آن برخی از گره ها مطابقت دارند، برخی نه. خیلی خوب است، من می توانم یک خط پایه تعریف کنم، اما نمی توانم گزینه ای پیدا کنم که چگونه این تنظیمات را در گره ها اعمال کنم؟ من با موفقیت سیستم عامل، ILO و غیره را به روز کردم، اما تنظیمات اعمال نمی شوند.

منوی درخواست کجاست؟ در حال حاضر از 2.14 استفاده می شود
منبع: https://community.hpe.com/t5/Server-Management-Remote-Server/How-to-apply-configuration-baseline-in-ILO-Amplifier-Pack/m-p/7172821#M9484