نحوه ایجاد Application Set در cliمهم نیست Primera یا Alletra Block Storage MP،

مجموعه برنامه را می توان در رابط کاربری گرافیکی ایجاد کرد،

picture.png

اما من هیچ r را پیدا نمی کنمفرمان شادی در راهنمای فرمان،

آیا کسی می داند چگونه برنامه را در cli ایجاد و مشاهده کند؟

 

با تشکر
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-primera-storage/how-to-create-application-set-in-cli/m-p/7201970#M599