نحوه جدا کردن 2 خوشه از فدراسیون

سلام،

ما 2 خوشه در 2 دیتاسنتر داریم. SVT با VMware با vcenter حالت پیوندی.
چگونه می توانیم خوشه 2 را جدا کنیم؟
با تشکر

 

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/how-to-split-2-cluster-from-federation/m-p/7182571#M3847