نحوه مشاهده ورود به سیستم HP5500HI

من سعی می کنم تعیین کنم که آیا ترافیک (پینگ) از همه VLAN ها به یک آدرس IP تنظیم شده (vif در یک فایروال) توسط ACL ها یا سایر سوئیچ های اصلی من مسدود شده است (5500HI)

من داشتم دیس log بافر معکوس و acl logging فرکانس 20 را امتحان می کردم، اما نمی توانم بفهمم که چگونه لاگ واقعی را روی سوئیچ ببینم. بافر ورود به سیستم بسیار محدود به نظر می رسد، من چه کار اشتباهی انجام می دهم، آیا در ناحیه اشتباهی هستم؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/software-general/how-to-view-logging-on-hp5500hi/m-p/7187294#M740