نصب مرکزی آروبا در محل بدون دستگاه

سلام.

من می خواهم نرم افزار Aruba Central On-Premises را نصب و آزمایش کنم، اما مطمئن نیستم که بتوانم آن را انجام دهم یا خیر. من یک DL360 Gen10 تازه بدون دستگاه Aruba Central دارم. آیا می توانم ACO ISO را در ILO نصب کنم و نصب کنم یا به ابزار مرکزی نیاز دارم؟ در راهنمای نصب، 3 نقطه وجود دارد که در یکی به Applience نیاز دارد و دیگری که نصب از طریق ILO انجام می شود، Applience ذکر نشده است. تنها نیازی که می بینم، تراشه TPM است که آن را دارم، اما هنوز به سرور متصل نشده است، بنابراین باید بدانم که آیا می توانم ACO را بدون ابزار نصب کنم تا تراشه TPM را هدر ندهم. با تشکر.
منبع: https://community.hpe.com/t5/software-general/aruba-central-on-premises-installation-without-appliance/m-p/7185855#M722