نقشه های رک های سری پیشرفته HPE G2

سلام به همه،

آیا همه می توانند نقشه های فنی را برای رک های سری پیشرفته HPE G2 به اشتراک بگذارند؟ به طور خاص مدل P9K10A
منبع: https://community.hpe.com/t5/feedback/hpe-g2-advanced-series-racks-drawings/m-p/7192066#M15197