نمی تواند گواهی شریک Bpia را صادر کند

سلام،

از امروز با مشکلی روبرو هستیم که نمی توانیم از طریق صدور گواهی شریک bpia از صفحه ادامه دهیمگواهی کاربر شریک تجاری HPE 

پس از قرار دادن تمام اعتبارنامه ها در فرم و ارسال آن، ما با تمام پنجره های پاپ آپ موافق هستیم و وقتی آخرین مورد را در مورد ایجاد یک کلید امضای جدید RSA تأیید می کنیم، پیامی دریافت می کنیم که شناسه دیجیتال در حال صدور است… اما بعد از یک دقیقه خطای Gateway وجود دارد. time out: دروازه پاسخی به موقع از سرور یا برنامه بالادستی دریافت نکرد.

با تشکر از شما برای بررسی این موضوع،

روز خوبی داشته باشید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/other-hpe-product-questions/cannot-issue-bpia-partner-certificate/m-p/7184869#M5911