نمی توان ILO را به c7000 Enclosure G3 وارد کرد

سلام،

یکی از سرورهای Blade در C7000 من یک چراغ چشمک زن قرمز پرتاب می کند، پس از بررسی اطلاعات صفحه روی آن، این پیام می گوید برای اطلاعات بیشتر، لاگ های ILO را بررسی کنید. من سعی کردم ILO را به آن وارد کنم، اما روی هر رایانه شخصی که از طریق سوئیچ وصل شده است یا پورت ILO به آن وصل شده بارگذاری نمی شود و من دارم، آدرس ILO صحیح باید چه باشد. منوی اطلاعات تیغه

ما مجبور شدیم تمام آدرس IP خود را از یک حادثه یک سال پیش بازخوانی کنیم، بنابراین تنظیمات ارزشمندی که روی آن تنظیم کرده بودیم از بین رفته است. آیا نمی دانید که آیا راه دیگری برای دسترسی به آن وجود دارد؟

پیشاپیش متشکرممنبع: https://community.hpe.com/t5/bladesystem-general/can-t-ilo-into-c7000-enclosure-g3/m-p/7217180#M34409