نوآوری و اجرا در سه ماهه سوم برای هدایت رشد و سودآوری

مشتریان به ما می گویند که باید کارهای مهم تحول دیجیتال خود را انجام دهند و در عین حال هزینه ها را نیز مدیریت کنند، و واضح است که HPE می تواند این نیازها را با پورتفولیوی لبه به ابر ما که از طریق پلتفرم HPE GreenLake ارائه می شود برآورده کند. پایگاه مشتریان HPE GreenLake ما در حال رشد است و مشتریان ما با حجم کاری و داده های خود رای می دهند. در سه ماهه سوم، رشد نشان‌واره جدید HPE GreenLake را دو برابر کردیم و مشتریان فعلی HPE GreenLake همچنان به تمدید و گسترش قراردادها با ما ادامه می‌دهند. پلتفرم HPE GreenLake اکنون دارای یک اگزابایت داده تحت مدیریت است و مشتریان در سراسر جهان بیش از دو میلیون دستگاه را به آن متصل می کنند.

این حرکت در نرخ اجرای درآمد سالانه ما منعکس شده است3افزایش 28 درصدی1، و کل سفارشات به عنوان سرویس3 افزایش 39 درصدی نسبت به سال گذشته – رشد سفارشات خدماتی ما را به 86 درصد رساند. این شاخص‌ها تقاضای پایدار برای راه‌حل‌های خدماتی ما را نشان می‌دهند حتی در حالی که محدودیت‌های عرضه برخی از تاسیسات را محدود می‌کند.


منبع: https://www.hpe.com/us/en/newsroom/blog-post/2022/08/innovating-and-executing-in-q3-to-drive-growth-and-profitability.html