نوار MSL3040 در خط فرمان تحت ویندوز بارگیری می شود؟

سلام،

آیا راهی برای کنترل ربات در داخل کتابخانه از طریق خط فرمان وجود دارد؟

هدف من این است که اسکریپتی در ویندوز اجرا شود که در صورت درخواست خودکار نوار خاصی را بارگذاری کند.

من در حال خواندن برخی از اطلاعات در مورد StoreOpen با داشتن برخی عملکردهای CLI بودم، اما به نظر می رسد که نمی توانم آن را در نصب خود پیدا کنم. شاید حذف شد؟

بهترین،

رومانو

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeever-tape-storage/msl3040-load-tape-in-commandline-under-windows/m-p/7180555#M57383