هرگونه خطر در افزودن یک مجموعه Uplink جدید در OneView 8.1

سلام

آیا اضافه کردن یک مجموعه Uplink جدید به یک محیط تولید Synergy خطرات مرتبطی دارد؟ بسیار شبیه به نسخه های قبلی OneView، زمانی که حتی اضافه کردن یک شبکه جدید نیاز به LI برای بازنویسی کل پیکربندی داشت (من می دانم که دیگر اینطور نیست)، اما باید افزودن یک مجموعه Uplink جدید در یک پنجره تعمیر و نگهداری تکمیل شود. OV 8.x یا انجام آن در ساعات عادی قابل قبول است؟

با احترام
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-synergy/any-risks-in-adding-a-new-uplink-set-in-oneview-8-1/m-p/7192089#M1345