هشدار NVDIMM (Nimble CS700)

آیا کسی می تواند توضیح دهد که این هشدار به چه معناست و برای رفع آن چه باید کرد؟

هشدار: بلوک های فلش رزرو شده NVDIMM به آستانه پایین تر رسیدند

بلوک های فلش رزرو شده به آستانه پایین تر (باقیمانده = 3) در کنترلر A رسیده اند

من نتوانستم از طریق گوگل اطلاعاتی در مورد آن پیدا کنم. من حدس می‌زنم به این معنی است که فلش کارت از بلوک‌های قابل تخصیص در حال اتمام است تا در صورت خرابی یکی از آنها استفاده شود. من فکر نمی کنم منظور از SSD باشد دیسک. اما من مطمئن نیستم.

توصیه می کند با پشتیبانی تماس بگیرید، اما متأسفانه من هیچ قرارداد پشتیبانی در این SAN قدیمی ندارم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/array-performance-and-data/nvdimm-warning-nimble-cs700/m-p/7187887#M1542